Winnaar publieksprijs Nederlands Koor Festival

Afgelopen najaar behaalden wij de 1e plek in de competitie Eerste Klasse Grote Vocal Groups op het BALK Top-festival. Daardoor mocht Leeuwenhart met een wildcard deelnemen aan de finale van het NKF. Op 21 juni verzamelden wij ons met 15 topkoren uit verschillende genres in Haarlem. Een dag lang werd gestreden om de titel Koor van het Jaar 2014.

Naast de jury – die een eerste, tweede en derde plaats uitreikte – kon ook het publiek zijn stem laten horen. En masse is gestemd op Leeuwenhart! Marleen Spierings nam de oorkonde en de prijs in ontvangst van ZINGMagazine: een jaarabonnement op het tijdschrift voor alle koorleden en een portret van Leeuwenhart in ZINGMagazine.

Terechte winnaar van de finale was Dekoor Close-Harmony onder leiding van Christoph Mac-Carty.